• 1
  • 2
  • 3
image
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการท่องเที่ยวและพักผ่อนในวันหยุด ที่สามารถพากันมาได้ทั้งครอบครัว ที่นี่พื้นที่ภายในไร่ ยังมีบริการที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม ในบรรยากาศของชาวไร่สตรอเบอร์รี่สะเมิง ไว้ให้ได้ชื่นชม ดื่มด่ำบรรยากาศของไร่สตรอเบอร์รี่สะเมิงแท้ๆ ในทุกช่วงเวลาที่ท่านอยู่ที่นี่ สูงสุดเราคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และผู้บริโภคเป็นหลัก สตรอเบอรี่ที่นี่จึงปลอดยาฆ่าแมลง 100 % ทุกกระบวนการเพาะปลูก เราเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย และใส่ใจทุกขั้นตอนไร่ไผ่สีทอง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่บนภูเขาสูงกว่า 1500 เมตรจากระดับน้ำทะเลบริหารงานและควบคุมคุณภาพของไร่
Gantry 5 particles intuitively faciliate content creation Read More

Newsletter

Ambrosia
Ambrosia
Ambrosia
Ambrosia
Ambrosia